เลขที่ 170 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลาทำการ | เปิดบริการทุกวัน เวลา 0800-1800