Gallery

DID IPSC Handgun Championship Hua Hin 2023

18 กุมภาพันธ์ 2566 การแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
DID IPSC Handgun Championship Hua Hin 2023