31 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ.สนามกีฬายิงปืนหัวหิน (สนามยิงปืนบ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 สนาม

Gallery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gallery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |